About AHS

For half a century Arne Haugen Sørensen has been a ground-breaking artist, always seeking new knowledge and insights. And he is still going strong, moving forward. His  figurative language is developing all the time, new motifs are constantly welcomed and old ones are formed in new ways – in the artist’s colourful kaleidoscope. Still, it makes sense to bring the artist up short. After a long walk, following different paths and directions, Arne Haugen Sørensen seems to be facing love and the gift of grace as the predominant source of inspiration in his art today. On his way, through the most recent years, he has depicted himself as a wanderer with clear allusions to the legend of Ahasverus, the Eternal Jew, who, after having taunted Jesus on his way to Golgatha, is doomed to walk around the earth until the Second Coming. In a picture from 2007 we meet this wandering figure on a mountain that resembles the other mountains we have come across earlier. With the double profile of the Janus-head the lonesome wanderer looks both into the past and into the future. Thus’, he brings the dark shadows of the past with him, but the pilgrim’s staff is painted in the strong, bright red colours of love and is firmly grounded by the edge of the mountain. The staff alone now seems to guide him through life.

Ingeborg Bugge
Tekst til udstilling på Færøerne, Listasavn Føroya

————————————–

Born 1932, self-taught

Stays in denmark and abroad:
1932-1950: raised in Copenhagen and Bornholm
1950-1967: resident abroad, mainly in Paris and Mallorca
1967-1981: resident in Odsherred, Denmark
1981-        : residing near Malaga, Spain


Awards and Scholarships
French state scholarship, 1953
3-year Grant from the Danish Art Fund,1965
Prize in the V biennale de jeunesse, Paris, France, 1967
Scholarship, Oluf Hartmann
Ny Carlsberg fundation, scholarship to Rome, 1975
The Eckersberg Medal, 1975
Premio Europeo “Umberto Biancamano”, 1977
Finansloven, 1980
The Thorvaldsen Medal, 1984
Knight of Dannebrog, 1984
————————————–

Short autobiographical text

(danish and spanish)

Jeg blev født, før Danmark afskaffede ondskaben og blev verdens lykkeligste land. I skyggen af tredivernes krise og fattigdom voksede jeg op sammen med krigen, min bror og vores stærke og kærlige mor. Jeg var 13 år, da krigen sluttede og brutalt afslørede menneskets evne til en helt ufattelig ondskab. Da jeg var 14, blev jeg sendt ud på arbejdsmarkedet, og det er ikke nogen tilfældighed, at jeg opfattede det, som var det mit eget liv, der blev rullet ud for øjnene af mig, da jeg langt senere overværede min første tyrefægtning i Spanien.

Med højt hævet hoved galoperer man i  arenaen, stolt, smuk og klar til at tage kampen op. Længe tror man, at man er lige ved at spidde den provokerende kappe, der vifter en om næsen, uden at vide at ens egne instinkter i virkeligheden forråder en, og får en til at samarbejde med  matadoren. Så følger en række fastlagte ritualer, der har til hensigt at ydmyge og gradvist ødelægge det stakkels dyr, indtil den med et frustreret brøl falder på knæ og accepterer døden.

Jeg prøvede virkeligt at tilpasse mig min skæbne. 36 forskellige jobs blev det til, før jeg helt tilfældigt fandt det oversete hul i muren, man kalder kunst. (Der er i virkeligheden to, det andet hedder galskaben, men det er knapt så morsomt). For mig lå Frankrig lige på den anden side hullet.

Frankrig var en åbenbaring. Udenfor den danske hakkeorden og janteloven, lærte jeg, at hvis man ikke »kunne lide maden«, var det ikke nødvendigvis ens egen skyld. Jeg mødte andre selvbestaltede kunstnerspirer fra mange forskellige lande, og Giacommetti og Picasso sad lyslevende og talte sammen ved det næste bord. Jeg lærte, at ondskaben eksisterede, og at alt var muligt. At ganske almindelig mad kunne smage himmelsk. For ikke at tale om rødvin og Calvados. I Frankrig var der heldigvis ikke så få, der førte sig frem, som om de troede, at de var noget. Vi følte os som rigtige kunstnere, der var med i noget stort. Frankrig gjorde mig til et frit menneske.

Da jeg i 1965 som en af de første modtog Statens Kunstfonds treårige arbejdslegat, vendte jeg tilbage til Danmark for at tage del i den kunstneriske opblomstring, som mange mente var skudt igang med Kunstfondets oprettelse. I de næste 13 år levede vi midt i Odsherreds lyksaligheder med små børn og gode venner. Arbejdslegatet gav de første tre år en velsignet arbejdsro, og da det pludselig og ganske brutalt holdt op igen, havde jeg heldigvis skabt en ganske overbevisende samling arbejder at stå imod med. Jeg blev medlem af Grønningens joviale bande af hårdtarbejdende sybaritter, hvoraf en del netop boede i Odsherred. Her blev vi en slags »Hip, Hip, Hurra – legende. Selvironisk kaldte vi os selv »Stokrosebanden« og misundelige kolleger døbte hele området »Guldkysten«, fordi de opfattede os som Danmarks rigeste kunstnere.
Vi boede i et idyllisk trelænget husmandsted midt i en dejlig æbleplantage, og vi havde både heste og får. Efter de første besværlige år lå livets store forudsigelige landevej lagt ud for næsen af os, helt glat og uden buler så langt øjet rakte. Det bekymrede mig, for jeg følte, at mit liv sivede ud imellem fingrene på mig uden rigtig substans. De lange mørke vintre var også ved at tage livet af mig, så da hele landet sidst i 70erne, i deres politiske korrekthed, begyndte at tænke i takt, brød vi op igen. Nødigt, men dog gerne.
I Spanien fandt jeg, ikke alene lyset, men også det åndelige klima, jeg havde længtes efter. Franco var lige død og landet var fyldt med optimisme. Klar til at begynde på en frisk! Undertrykkelsen og ondskaben var overstået, men eksisterede stadig som en skræmmende mulighed. Alle havde noget på hinanden fra den onde tid. Det gav plads for en vis klog generøsitet. Det var, som om verden var blevet ung igen.

I Andalusien har man et begreb, der hedder »Duende«. Det er en sjælden mørk kunstnerisk inspiration, der stiger op fra selve jorden, man står på. Op igennem fødderne videre op i kroppen bemægtiger den sig hele kunstneren, der nu udtrykker sig med en så voldsom kraft, at ingen lades uberørt. Det er de døde, der stiger op og taler igennem os. Federico Garcia Lorca, den store andalusiske digter, har skrevet udførligt om duenden. Han siger bl.a.: »Hvert menneske og hver kunstner – klatrer trin for trin op ad trappen i sin fuldkommenheds tårn ved at kæmpe med sin duende – ikke med sin engel, som man har hævdet, eller sin muse«. Han slutter: »Hvor er duenden? Gennem den tomme bue kommer der en vind, en mental vind, som blæser ubarmhjertigt over de dødes hoveder på jagt efter nye landskaber og ukendte betoninger; en vind med en lugt af barnespyt, knust græs og et gobleslør, der forkynder alle nyskabte tings bestandige dåb.«

Citaterne fra Lorca er af Peer Sibasts
»De døde har vinger af mos«

Arne Haugen Sørensen //
Frigiliana, Oktober 2008

—————————————————

Yo nací antes de que Dinamarca aboliese el mal y se convirtiera en el país más feliz del mundo. Crecí con la guerra, con mi hermano y con mi madre, a la sombra de la crisis y de la pobreza de los años treinta. Tenía 13 años cuando la guerra terminó, y de forma brutal desenmascaró la habilidad humana para la crueldad más increíble. Al cumplir los 14 años me mandaron a trabajar, y cuando más tarde fui testigo de mi primera corrida de toros en España, no fue ninguna casualidad que yo viviera aquello como si se tratase de mi propia vida que estuviera pasando delante de mis ojos.

Con la cabeza bien alta, uno corre en la plaza, orgulloso y hermoso, preparado para la lucha. Durante largo rato crees estar a punto de embestir esta capa provocadora que ronda por delante de tu nariz, sin darte cuenta de que en realidad son los instintos propios que te están traicionando, y que te incitan a colaborar con el matador. Después siguen una serie de rituales cuyo objetivo es humillar y destruir de forma paulatina al pobre animal, hasta que este se caiga de rodillas con un rugido frustrado, aceptando la muerte.

De veras intenté encajar en mi destino. Fueron nada menos que 36 empleos hasta que di con este agujero olvidado en la pared llamado arte, y que yo había pasado por alto. (En realidad son dos los agujeros. El otro se llama locura, pero no tiene tanta gracia). Delante de mí estaba Francia, justo por el otro lado del agujero.

Francia fue una revelación. Alejado de la jerarquía y del sistema del »No te vayas a creer que eres alguien importante« aprendí, que si no te gustaban las cosas tal y como estaban, no era necesariamente culpa tuya. Conocí a otros »proyectos de artista« que forjaron su camino ellos mismos. De muchos países diferentes. Giacommetti y Picasso estaban charlando en la mesa de al lado, vividitos y coleando. Aprendí que el mal existe, y que todo es posible. Que cualquier cosa puede ser válida. Y no estamos hablamos del vino tinto o del Calvados.

Gracias a Dios, en Francia existían personas que se comportaban como si realmente fueran alguien importante. Nos sentimos como auténticos artistas, participando en algo grande. Francia hizo de mí una persona libre.

En 1965, cuando recibí una beca de trabajo de tres años de la Fundación de Arte estatal, volví a Dinamarca para participar en el auge floreciente del arte, un suceso que muchos pensaron era el resultado de la creación de la Fundación de Arte. Los 13 años siguientes vivimos en Odsherred, con la felicidad que proporcionaron los hijos pequeños y las amistades. Los tres primeros años, la beca me dio una tranquilidad bendita para el trabajo. Y en el momento en que la beca acabó bruscamente, tenía guardada, gracias a Dios, una buena colección de obras, para poder hacer frente a la vida. Me hice miembro de la banda jovial de sibaritas de Grønningen, donde todos tenían una disciplina de trabajo impresionante. Muchos de ellos vivían justamente en Odsherred. Aquí nos convertimos en una especie de leyenda de tipo Hip, Hip, Hurra. De forma irónica nos llamamos »La Banda de la Malvarrosa«, y los colegas envidiosos bautizaron a esta zona con el nombre de »La Costa de Oro«, porque nos vieron como los artistas más ricos de Dinamarca.

Vivíamos en una idílica granja en medio de una plantación de manzanas, y teníamos caballos y ovejas. Después de los primeros años duros, se nos abrió el camino hacia la felicidad justo por delante de nuestras narices, un camino liso y sin obstáculos hasta el final del horizonte. Aquello me preocupaba porque sentía, que la vida se me estaba escapando entre los dedos, sin sustancia. Los inviernos largos y oscuros también me estaban matando, así que cuando, a finales de los años 70, el país entero empezó a pensar al unísono, al compás de lo políticamente correcto, todos nos mudamos. Muy a nuestro pesar, pero aun así de buena gana.

En España encontré no sólo la luz, sino también el clima espiritual que tanto anhelaba. Franco acababa de morir, y el país estaba lleno de optimismo. Preparado para empezar de nuevo. La sumisión y el mal habían acabado, pero seguían existiendo como una posibilidad espantosa. Todos conocían algún secreto de los demás, y como también las victimas tenían un sentido de culpabilidad, pasaban la mano, dejando lugar a cierta sabia generosidad. Fue como si el mundo se hubiera vuelto joven otra vez.

En Andalucía existe un concepto llamado »Duende«. Es una inspiración oscura y poco común que emerge de la misma tierra que se encuentra debajo de los pies. Subiendo por los pies y por todo el cuerpo, se adueña por entero del artista, el cual ahora se expresa con tal fuerza, que nada queda indemne. Son los muertos que se levantan y que nos están hablando. Federico García Lorca, el gran poeta andaluz, ha escrito de manera exhaustiva sobre el duende. Dice entre otras cosas que: »Cada ser humano y cada artista escala peldaño a peldaño la torre de la perfección en lucha con su duende. No con su ángel, como se ha dicho, ni con su musa. Y termina: »¿Dónde está el duende? A través del arco vacío pasa un viento, un viento mental, que sopla sin compasión sobre la cabeza de los muertos, buscando nuevos paisajes y acentos desconocidos: un viento con sabor a saliva de niño, césped aplastado y un velo de burbujas, que anuncia el bautismo constante de la recreación de todas las cosas.«

Los pasajes de Federico García Lorca pertenecen a un compendio de textos traducidos al danés por Peer Sibast, y cuyo título es »Los muertos llevan alas de musgo.«

Arne Haugen Sørensen //
En Frigiliana, en Octubre de 2008